Vyberte zařízení
Vyberte zařízení
a vyberte odpovídající produkty
×
customer devices Moje zařízení
customer devices

Žádná uložená zařízení

Automaticky uložíme vyhledávaná zařízení, zatímco ušetříte čas a přijímáte přizpůsobené složení.

Jdi do: Moje zařízení
added device
Vybraná zařízení:
customer devices
Vybraná zařízení:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Internetového obchodu Battery Empire platné ode dne 2609.2022 (dále jen "Zásady")1. Kdo jsme a jak nás najít

Nazýváme se CSG SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Krakově, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko, zapsaná v Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Registru, vedeném Okresním Soudem pro Krakov-Śródmieście, XI Hospodářské Oddělení Národního Soudního Registru pod číslem KRS: 0000714229, základní kapitál: 350.000,00 PLN v plném rozsahu splacený, NIP: 6793163992, REGON: 369293269. Korespondenční adresa: Battery Empire, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Polsko.

Jsme správcem Vašich osobních údajů. Naše kancelář se nachází v Polsku (v Krakově, na ulici. Kalwaryjska 33). Můžete nás kontaktovat rovněž e-mailem na adrese: [email protected]

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Pokud jste našim zákazníkem (v tom zákazníkem internetového obchodu Battery Empire), zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy s Vámi a pro účely související s plněním daňové povinnosti.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo k přijetí opatření na žádost subjektu údajů, před uzavřením smlouvy), a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je navíc čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě). Takovým oprávněný zájem je zajistit si možnost prokázat v případě sporu s Vámi, jaký byl obsah smlouvy mezi námi a že jsme tuto smlouvu řádně splnili.

Navíc, pokud nás kontaktujete prostřednictvím telefonu, bude Váš rozhovor se zaměstnancem našeho Zákaznického centra zaznamenám. Záznamy hovorů zpracováváme pro statistické a analytické účely. Po navázání spojení uslyšíte příslušné informace o zpracování Vašich osobních údajů v tomto ohledu. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě). Tímto oprávněným zájmem je měření kvality zákaznických služeb za účelem analýzy a zlepšování kvality našich služeb a hodnocení práce zaměstnanců Zákaznického centra. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány výše uvedeným způsobem, kontaktujte nás jinak, např. prostřednictvím e-mailu.

Pokud jste zákazníkem internetového obchodu Battery Empire, zpracováváme Vaše údaje charakterizující způsob, jakým tento obchod používáte (jedná se o tzv. provozní údaje, většinou anonymní). Toto zpracování zahrnuje automatické načítání unikátního označení identifikujícího koncové zařízení telekomunikační sítě nebo ICT systému, které používáte (tj. Vaši IP adresu), stejně jako data a času serveru, informace o technických parametrech softwaru a zařízení, které používáte (např při procházení našich stránek používáte notebook nebo telefon), stejně jako místo, odkud se připojujete k našemu serveru. Tyto informace mohou být použity pro marketingové účely (podrobnosti najdete níže), výzkum trhu a zlepšení fungování webové stránky. Data uložená v protokolech serveru nejsou spojena s konkrétními osobami používajícími internetový obchod. Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem pro správu stránky.

Stejně jako téměř všechny ostatní internetové stránky používáme pro tento účel soubory cookies. Cookies jsou malé textové informace uložené ve Vašem konečném zařízení (např. počítači, tabletu, chytrém telefonu), které lze přečíst naším teleinformačním systémem.

Cookies nám umožňují:

 1. zajistit správné fungování webové stránky,

 2. zlepšit rychlost a bezpečnost používání webové stránky,

 3. používat analytické nástroje,

 4. používat marketingové nástroje, včetně těch, které počítají s profilováním ve smyslu GDPR.

V situaci uvedené v b. 1, 2 a 3 jsou informace obsažené v souborech cookies zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem). Tímto oprávněným zájmem je zajistit řádné fungování internetového obchodu (v tomto ohledu jsou soubory cookies nutné k zajištění řádného fungování), jakož i sledování a analýza pohybu a vedení statistik návštěv internetového obchodu za účelem zlepšení kvalita poskytovaných služeb.

V situaci uvedené v bodě 4 (tj. v případě zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, tj. pro účely reklamy, průzkumu trhu a Vašeho chování a preferencí za účelem výsledků těchto průzkumů pro účely zlepšení kvality našich služeb), zpracováváme informace obsažené v souborech cookies na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas subjektu údajů). Při Vaší první návštěvě našeho internetového obchodu se zobrazí příslušné informace týkající se používání souborů cookies. Přijetí a uzavření tohoto informačního okna znamená, že souhlasíte s používáním souborů cookies v souladu s ustanoveními těchto Zásad. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu) odstraněním souborů cookies a změnou nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči nebo na kartě vyhrazené pro tento účel v našem internetovém obchodě. Nezapomeňte však, že vypnutí souborů cookies může způsobit potíže při používání internetového obchodu, jak rovněž mnoha dalších internetových stránek, které soubory cookies používají.

Náš web, stejně jako většina moderních internetových stránek, používá funkce poskytované třetími stranami, což souvisí s použitím souborů cookies pocházejících od třetích stran.

Soubory cookie používáme k provozu našich webových stránek, zobrazování personalizovaných a

nepersonalizovaných reklam a pro analytické účely. Můžete povolit všechny soubory cookie, vybrat si

pouze některé z nich nebo odmítnout všechny (kromě souborů cookie nezbytných k provozu našeho

obchodu).

Pokud budete souhlasit s používáním souborů cookie, přístup k vašim údajům získá také

společnost Google Ireland Limited – společnost registrovaná a působící v souladu s irským právem

(Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko registrační číslo: 368047, IČ-DPH: IE6388047V) (dále

jen „Google“) Google shromažďuje údaje a používá soubory cookie k personalizaci reklam a měření

jejich účinnosti.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (tímto postupem není dotčena zákonnost zpracování před

odvoláním souhlasu) vymazáním souborů cookie a změnou nastavení souborů cookie ve vašem

prohlížeči.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak Google používá soubory cookie, další informace

naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití Google

(https://policies.google.com/technologies/partner-sites).“Analýza a statistika. V této oblasti používáme následující nástroje:

 • Google Analytics. Informace shromážděné tímto nástrojem jsou zcela anonymní a neumožňují Vaši identifikaci. Využívají se k tomu soubory cookies společnosti Google LLC související se službou Google Analytics. Využívání služeb Google Analytics souvisí s implementací sledovacího kódu poskytovaného společností Google v kódu naší stránky (tzv. tracking code). Tento kód je založen na souborech cookies, ale může využívat i jiné sledovací technologie. Podrobné informace o Google Analytics naleznete na stránce https://www.google.com/intl/en_us/analytics/

Zpracování osobních údajů tímto způsobem můžete zabránit (zablokovat Google Analytics) tím, že provedete příslušné volby na webu dostupném zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Hotjar. Informace shromážděné tímto nástrojem jsou zcela anonymní a neumožňují Vaši identifikaci, v souladu s GDPR však mohou být považovány za osobní údaje. Za tímto účelem se používají soubory cookies firmy Hotjar Ltd. týkající se služby Hotjar. Používání služeb Hotjar zahrnuje implementaci sledovacího kódu poskytovaného společností Hotjar v kódu naší webové stránky (tzv. tracking code). Tento kód je založen na souborech cookies, ale může využívat i jiné sledovací technologie. Podrobné informace o Hotjar najdete na straně https://www.hotjar.com/legal

Marketing. Používáme následující marketingové nástroje:

 • V kódu našeho webu jsme implementovali tzv. Pixel Facebooku, který si pamatuje Vaše návštěvy, a sleduje také Vaše nákupy a nákupní preference. Za tímto účelem se používají soubory cookies firmy Facebook. Důsledkem toho je mimo jiné to, že Vám zobrazujeme naše reklamy na Facebooku nebo Vám zasíláme připomenutí k dokončení Vašich nákupů (tzv. remarketing). Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, jejich dalším zpracování a používání Facebookem, jak rovněž o Vašich právech a možnosti provést příslušná nastavení za účelem ochrany soukromí najdete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php a Zásadách používání souborů cookies Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies

Pokud si nepřejete, aby Facebook o Vás shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek, měli byste se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku.

Interakce s klientem. V této oblasti používáme následující nástroje:

 • Smartsupp. Web obsahuje chatovací nástroj poskytovaný společností Smartsupp.com, s.r.o. se sídlem v Brně, Česká republika. Soubory cookies od tohoto dodavatele se používají právě pro správu chatu. Pokud nás kontaktujete jeho prostřednictvím, na základě samostatného souhlasu (vyjádřeného implicitním způsobem, tj. tím, že nám poskytneme své kontaktní údaje), můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout službu na příslušné úrovni, zejména odpovědět na Vaši zprávu.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tedy čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů k jednomu nebo více konkrétním účelům).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním) kontaktováním nás prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.

Fungování webu. Ke zlepšení fungování webu internetového obchodu Battery Empire využíváme následující nástroje:

 • OneSignal. Soubory cookies od tohoto poskytovatele jsou spojeny s webovými stránkami, které používají CloudFlare, a slouží k urychlení doby načítání stránky. Neobsahují žádné identifikační údaje uživatele.

Po obdržení samostatného souhlasu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro jiné marketingové účely (tj. pozvat Vás e-mailem, abyste využili organizované propagační akce a k zasílání jiných marketingových informací, a také Vás požádat, abyste vyjádřili svůj názor na náš obchod na webových stránkách agregujících názory, což zahrnuje zveřejnění Vaší e-mailové adresy, čísla objednávky a identifikátor produktu na tomto webu).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním) zaškrtnutím příslušného políčka v nastavení svého účtu.

Pokud jste osobou označenou jako příjemce produktů zakoupených zákazníky internetového obchodu Battery Empire (někdy zákazník vyznačí člena rodiny, souseda, vrátného,​​zaměstnance, vlastního zákazníka - v případě tzv. dropshippingu), zpracování Vašich osobní údajů probíhá na legalizačním předpokladu z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy na předpokladu oprávněného zájmu Správce. Tímto oprávněným zájmem je náš zájem plnění smlouvy se zákazníkem, který Vás označil jako příjemce zakoupeného zboží. V dobré víře předpokládáme, že zákazník získal Váš souhlas, než nám poskytl Vaše údaje, nebo že je příjem zásilek součástí Vašich pracovních povinností. Z toho usuzujeme, že zpracovávajíc vaše údaje zde popsaným způsobem, neděláme to pro jiné účely, než pro které je od Vás získal náš klient.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje zákazníků:

 1. v případě vystavení účtenky - údaje potřebné k vystavení účtenky,

 2. v případě vystavení faktury - údaje potřebné k vystavení faktury,

a někdy rovněž:

 1. kontaktní údaje potřebné k plnění smlouvy (korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo),

 2. údaje týkající se realizace Vašich práv ve věci záruky.

Zpracováváme následující údaje osob, které nás kontaktují telefonicky:

 1. záznam (zvukový záznam) telefonních hovorů zákazníků se zaměstnanci Zákaznického servisu;

 2. informace poskytnuté zaměstnanci Zákaznického servisu během hovoru.

Zpracováváme následující osobní údaje zákazníků internetového obchodu:

 1. jméno a příjmení,

 2. firma podnikatele,

 3. přihlašovací jméno,

 4. číslo telefonu,

 5. e-mailová adresa,

 6. adresa bydliště,

 7. adresa podnikání,

 8. adresa, na kterou má být zboží odesláno,

 9. historie nákupů,

 10. unikátní identifikační číslo webového prohlížeče,

 11. další provozní údaje, jako je datum a čas serveru, informace o technických parametrech softwaru a zařízení, místo, odkud probíhá připojení k našemu serveru,

 12. jiné údaje obsažené v souborech cookies,

 13. v případě vystavení účtenky - údaje potřebné k vystavení účtenky,

 14. v případě vystavení faktury DPH - navíc - údaje potřebné k vystavení faktury,

a někdy rovněž:

 1. údaje týkající se realizace vašich práv vyplývajících ze záruky, jakož i reklamací na služby poskytované elektronicky (vedení účtu v internetovém obchodě a přístup k němu).

Údaje jsou shromažďována prostřednictvím tzv. Pixel Facebook:

 1. záhlaví HTTP - všechny informace obsažené v záhlavích HTTP, včetně mj. IP adresy, také informace o webovém prohlížeči, lokalizace webových stránek, dokumentu, zdroji přesměrování a osobě využívající webovou stránku,

 2. data pixelu – mj. identifikátor pixelu a data souborů cookies Facebook,

 3. kliknutí na tlačítka - včetně jakýchkoli tlačítek, na která klikli návštěvníci webu, etiket těchto tlačítek a všech stránek navštívených v důsledku kliknutí na konkrétní tlačítko,

 4. volitelné hodnoty - včetně např. hodnoty konverze nebo typu stránky,

 5. názvy polí formuláře - včetně názvů polí webových stránek, například „e-mailová adresa“, „adresa“ a „množství“, v případě nákupu produkt nebo službu.

Zpracováváme následující osobní údaje uživatelů webu, kteří používají službu chatu:

 1. jméno a příjmení,

 2. e-mailová adresa,

 3. číslo telefonu,

 4. geolokační údaje (země a město),

 5. IP adresa,

 6. stránky prohlížené na našem webu a odkazující URL adresa,

 7. datum a čas návštěvy naší internetové stránky,

 8. technické informace, jako je rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení.

Zpracováváme následující osobní údaje příjemců:

 1. jméno a příjmení;

 2. adresa doručení;

 3. číslo telefonu.

4.Komu sdělujeme Vaše osobní údaje

Pokud jste naším zákazníkem (včetně internetového obchodu Battery Empire), sdělujeme Vaše osobní údaje v požadovaném rozsahu orgánům státní správy, které jsou k tomu oprávněny zákonem (např. daňovým úřadům).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v informačním systému, nacházejícím se v části tzv. veřejném výpočtovém cloudu Google Cloud (poskytované společnostmi Google LLC, Google Ireland Limited a Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Využili jsme při tom možnost stanovenou v pravidlech této služby (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), abychom zajistili, že Vaše osobní údaje, tam zpracovávané nebudou převáděny do třetích zemí.

Kromě toho jsou, v souvislosti s používáním služby Google Analytics, údaje uživatelů webových stránek obsažené v souborech cookies poskytovány společnostem Google LLC a Google Ireland Limited, které nám poskytují služby Google Analytics za podmínek stanovených zde: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Na druhé straně v souvislosti s používáním tzv. Pixelu Facebooku jsou tyto údaje rovněž poskytovány společnosti Facebook Ireland Limited (adresa sídla: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko).

Servery těchto společností se nacházejí v různých částech světa, což znamená, že tyto údaje mohou být přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost Google LLC však zaručuje odpovídající stupeň ochrany údajů. Umístění serverů Google LLC můžete zkontrolovat zde: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl .

Kromě toho svěřujeme zpracování údajů uživatelů webových stránek obsažených v souborech cookies následujícím subjektům:

 1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, v souvislosti s používáním služby Google Analytics. Servery těchto společností se nacházejí v různých částech světa, což znamená, že tyto údaje mohou být přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost Google LLC však zaručuje odpovídající stupeň ochrany údajů. Umístění serverů Google LLC můžete zkontrolovat zde: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl ,

 2. Hotjar Ltd., Level 2, St. Julians Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, pro analytické a statistické účely,

 3. Smartsupp.com, s.r.o. se sídlem v Brně, Česká republika, za účelem správy chatovací služby, zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele jsou k dispozici zde: https://www.smartsupp.com/help/privacy/.

Zpracovávané údaje uživatelů webových stránek obsažené v souborech cookies poskytujeme rovněž nezávislým správcům údajů, jako je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, v souvislosti s používáním tzv. Pixelu Facebooku.

Kromě toho budou Vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně, která pro nás vede účetnictví. V příslušné smlouvě s tímto subjektem jsme zajistili, že Vaše údaje, které mu byly svěřeny, nebudou předávány do třetích zemí.

Můžeme rovněž zveřejnit Vaše osobní údaje kurýrní nebo přepravní společnosti, která Vám doručí produkt zakoupený v našem obchodě, nebo poskytovatelům platebních služeb, pokud zvolíte tento způsob platby.

Údaje příjemců jsou rovněž zpracovávány v informačním systému, nacházejícím se v části tzv. veřejném výpočtovém cloudu Google Cloud (poskytované společnostmi Google LLC, Google Ireland Limited a Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Využili jsme při tom možnost stanovenou v pravidlech této služby (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), abychom zajistili, že Vaše osobní údaje, tam zpracovávané nebudou převáděny do třetích zemí.

Kromě toho budou Vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně, která pro nás vede účetnictví. V příslušné smlouvě s tímto subjektem jsme zajistili, že Vaše údaje, které mu byly svěřeny, nebudou předávány do třetích zemí.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělit kurýrní nebo přepravní společnosti, která Vám doručí zboží zakoupené v našem obchodě.

Osobní údaje obsažené v záznamech telefonních hovorů se Zákaznickým centrem nejsou nikomu předávány.

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem pozvat Vás, abyste vyjádřili Váš názor na transakci uskutečněnou v našem obchodě, prostřednictvím webových stránek, které shromažďují názory, jako například TrustMate (https://trustmate.io/), což znamená, že poskytneme této webové stránce Vaši e-mailovou adresu (abychom Vám po uskutečnění transakce mohli poslat výzvu k vyjádření Vašeho názoru), číslo a ID objednávky a počet zakoupených produktů. Díky takové zpětné vazbě od našich zákazníků můžeme zlepšit náš obchod, přizpůsobit obchodní nabídku Vašim potřebám a zlepšit kvalitu našeho zboží. Zpracování těchto údajů je proto nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel.

5. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje

Jako náš zákazník, zákazník internetového obchodu Battery Empire nebo příjemce, vezměte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou pro daňové účely, tj. - v souladu s aktuálně platnými ustanoveními polských zákonů - po dobu 5 daňových let. Pravděpodobně dobře víte, že pět daňových let může znamenat šest a někdy i téměř sedm kalendářních let.

Pokud s Vámi spolupracujeme trvale (např. vedením Vašeho účtu v našem internetovém obchodě Battery Empire), budeme samozřejmě zpracovávat některé Vaše údaje, které jsou pro tento účel nezbytné, po celou dobu spolupráce.

Zpracování Vašich osobních údajů obsažených v souborech cookies trvá, dokud není deaktivována možnost jejich používání. Můžete to udělat odstraněním souborů cookies a změnou nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči. Uživatelé s účtem na společenském portálu Facebook mohou rovněž rozhodnout, zda mají být určité údaje využity k zobrazování reklam, v nastavení jejich účtu (nastavení reklam).

Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu zpracováváme ne déle, než do momentu odvolání souhlasu, ale po dobu ne delší, než je to nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány.

Vaše osobní údaje obsažené v záznamech telefonních hovorů se zaměstnanci Zákaznického centra zpracováváme a odstraňujeme po 30 dnech.

Další údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce zpracováváme po dobu potřebnou k vyřešení Vámi předložené záležitosti. V závislosti na jejím druhu rovněž na dobu potřebnou k prokázání, že jsme ji vyřešili, tedy na období promlčecí doby.

6. Jak Vám umožňujeme uplatňovat Vaše práva

Vyvíjíme veškeré úsilí, abyste byli se spoluprací s námi spokojeni. Mějte však na paměti, že máte mnoho práv, která Vám umožní ovlivňovat způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, a v některých případech způsobit ukončení takového zpracování. Jedná se o tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (upraveno čl. 15 GDPR)

Článek 15

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou Āi nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat pňístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) úĀely zpracování;

b) kategorie dotĀených osobních údajů;

c) pňíjemci nebo kategorie pňíjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpňístupněny, zejména pňíjemci ve tňetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloŬeny, nebo není-li ji moŬné urĀit, kritéria pouŬitá ke stanovení této doby;

e) existence práva poŬadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stíŬnost u dozorového úňadu;

g) veŐkeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skuteĀnost, Ŭe dochází k automatizovanému rozhodování, vĀetně profilování, uvedenému v Āl. 22 odst. 1 a 4, a pňinejmenŐím v těchto pňípadech smysluplné informace týkající se pouŬitého postupu, jakoŬ i významu a pňedpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

2. Pokud se osobní údaje pňedávají do tňetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle Ālánku 46, které se vztahují na pňedání.

3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za dalŐí kopie na Ŭádost subjektu údajů můŬe správce úĀtovat pňiměňený poplatek na základě administrativních nákladů. JestliŬe subjekt údajů podává Ŭádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běŬně pouŬívá, pokud subjekt údajů nepoŬádá o jiný způsob.

4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepňíznivě dotĀena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu údajů (upraveno čl. 16 GDPR)

Článek 16

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbyteĀného odkladu opravil nepňesné osobní údaje, které se ho týkají. S pňihlédnutím k úĀelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodateĀného prohláŐení.

 • právo na vymazání údajů (upraveno čl. 17 GDPR)

Článek 17

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbyteĀného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbyteĀného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje jiŬ nejsou potňebné pro úĀely, pro které byly shromáŬděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehoŬ základě byly údaje podle Āl. 6 odst. 1 písm. a) nebo Āl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje Ŭádný dalŐí právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle Āl. 21 odst. 1 a neexistují Ŭádné pňevaŬující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle Āl. 21 odst. 2;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo Ālenského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromáŬděny v souvislosti s nabídkou sluŬeb informaĀní spoleĀnosti podle Āl. 8 odst. 1.

2. JestliŬe správce osobní údaje zveňejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, pňijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení pňiměňené kroky, vĀetně technických opatňení, aby informoval správce, kteňí tyto osobní údaje zpracovávají, Ŭe je subjekt údajů Ŭádá, aby vymazali veŐkeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie Āi replikace.

3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jeŬ vyŬaduje zpracování podle práva Unie nebo Ālenského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veňejném zájmu nebo pňi výkonu veňejné moci, kterým je správce pověňen;

c) z důvodů veňejného zájmu v oblasti veňejného zdraví v souladu s Āl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a Āl. 9 odst. 3;

d) pro úĀely archivace ve veňejném zájmu, pro úĀely vědeckého Āi historického výzkumu Āi pro statistické úĀely v souladu s Āl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, Ŭe by právo uvedené v odstavci 1 znemoŬnilo nebo váŬně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro urĀení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • právo na omezení zpracování (upraveno čl. 18 GDPR)

Článek 18

Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto pňípadů:

a) subjekt údajů popírá pňesnost osobních údajů, a to na dobu potňebnou k tomu, aby správce mohl pňesnost osobních údajů ověňit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a Ŭádá místo toho o omezení jejich pouŬití;

c) správce jiŬ osobní údaje nepotňebuje pro úĀely zpracování, ale subjekt údajů je poŬaduje pro urĀení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle Āl. 21 odst. 1, dokud nebude ověňeno, zda oprávněné důvody správce pňevaŬují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uloŬení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu urĀení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důleŬitého veňejného zájmu Unie nebo některého Ālenského státu.

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem pňedem upozorněn na to, Ŭe bude omezení zpracování zruŐeno.

 • právo na vznesení námitek proti zpracování (upraveno čl. 21 GDPR)

Článek 21

Právo vznést námitku

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě Āl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), vĀetně profilování zaloŬeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáŬe závaŬné oprávněné důvody pro zpracování, které pňevaŬují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro urĀení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro úĀely pňímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, coŬ zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto pňímého marketingu.

3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro úĀely pňímého marketingu, nebudou jiŬ osobní údaje pro tyto úĀely zpracovávány.

4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zňetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamŬiku první komunikace se subjektem údajů.

5. V souvislosti s vyuŬíváním sluŬeb informaĀní spoleĀnosti, a aniŬ je dotĀena směrnice 2002/58/ES, můŬe subjekt

údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostňedky pomocí technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro úĀely vědeckého Āi historického výzkumu nebo pro statistické úĀely podle Āl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaŬe je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veňejného zájmu.

 • právo na přenositelnost údajů (upraveno v čl. 20 GDPR)

Článek 20

Právo na přenositelnost údajů

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jeŬ poskytl správci, ve strukturovaném, běŬně pouŬívaném a strojově Āitelném formátu, a právo pňedat tyto údaje jinému správci, aniŬ by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v pňípadě, Ŭe:

a) zpracování je zaloŬeno na souhlasu podle Āl. 6 odst. 1 písm. a) nebo Āl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle Āl. 6 odst. 1 písm. b); a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

2. Pňi výkonu svého práva na pňenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly pňedány pňímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto Ālánku není dotĀen Ālánek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veňejném zájmu nebo pňi výkonu veňejné moci, kterým je správce pověňen.

4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepňíznivě dotĀena práva a svobody jiných osob.

7. Stížnost u dozorčího orgánu

V souladu s čl. 77 GDPR, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, svém místě výkonu práce nebo místě domnívaného porušení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje: https://www.uoou.cz, [email protected], Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 800).

8. Je poskytnutí údajů nezbytné k uzavření smlouvy s námi?

Pokud jste naším zákazníkem nebo zákazníkem internetového obchodu Battery Empire, shromažďujeme Vaše osobní údaje především v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění smlouvy. Část údajů je rovněž nezbytná pro splnění našich zákonných povinností (daňové předpisy, účetní předpisy). Neposkytnutí osobních údajů nám bohužel znemožní uzavření a realizaci smlouvy.

Nemusíte nám rovněž poskytovat informace obsažené v souborech cookies. Můžete tomu zabránit odstraněním souborů cookies, změnou nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči nebo na kartě v našem internetovém obchodě. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (internetového prohlížeče) např.

Pamatujte však, že změna nastavení souborů cookies takovým způsobem, že bude blokována možnost použití informací v nich obsažených, může způsobit potíže při používání našeho internetového obchodu.

9. Odkud získáváme vaše osobní údaje

Osobní údaje našich zákazníků a zákazníků internetového obchodu Battery Empire obvykle získáváme od nich samotných.

Osobní údaje osob, které nás kontaktují prostřednictvím chatu, získáváme od nich samotných.

Anonymní provozní údaje a osobní údaje týkající se používání souborů cookies získáváme automaticky.

Osobní údaje příjemců obvykle získáváme od zákazníků internetového obchodu Battery Empire, kteří uvedli určité osoby jako příjemce zakoupených produktů.

Prodáváme však také prostřednictvím webových stránek třetích stran, jako je Amazon nebo eBay. V případě, že u nás nakupujete prostřednictvím takových webových stránek, veškeré údaje týkající se tohoto nákupu, získáváme od nich.

Registrace telefonního rozhovoru proběhne po navázání spojení se zaměstnanci Zákaznického servisu.

10. Automatické zpracovávání a profilování

Rozhodnutí týkající se osobních údajů souvisejících s používáním souborů cookies se přijímají automatizovaným způsobem. Údaje týkající se používání reklamních souborů cookies (související s technologií Facebook Pixel) jsou navíc profilovány ve smyslu GDPR.

Datum poslední aktualizace Zásad: 26.09.2022

Předchozí verzi Zásad najdete zde